ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรกฎาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เรียน  ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ทราบ
ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   โดยมีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะได้รับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน  21 โรงเรียน และได้รับแจ้งจากบางโรงเรียนว่าได้รับแจ้งจาก สมศ.แล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลจาก  สมศ.อีกทางหนึ่ง เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมและส่งเอกสารให้ สมศ.ทันตามกำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายเสนอ  ษรบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
smsสมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ได้มีประกาศรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   โดยมีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะได้รับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน  21 โรงเรียน และได้รับแจ้งจากบางโรงเรียนว่าได้รับแจ้งจาก สมศ.แล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลจาก  สมศ.อีกทางหนึ่ง เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมและส่งเอกสารให้ สมศ.ทันตามกำหนด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 15:19 น.)

 
ป้ายโฆษณา

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560929

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเครื่องร่อนกระดาษพับเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล และประเภทร่อนนาน วันที่ 18 สิงหาคม 2556

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

news

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แควnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
news 1สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 กรกฎาคม 2557
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

sad01กลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับศน.สมาน สาครเสถียรกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ที่สูญเสียบิดา

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

newsเลื่อนการประชุมของผู้บริหารสถานศึกษาในท้องที่ อ.พนมทวน ตามโครงการวิจัยเรื่อง"การจัดการแบบพหุภาคีในการศึกษาเพื่อตอบสนองชุมชนท้องถิ่น" ของ รศ.วราพร ศรีสุพรรณ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
newsครูผู้สอนทุกท่านที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 ณ ออกโรร่า รีสอร์ท ดาว์นโหลดเอกสาร เพื่อนำไปใช้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570617

นางเมตตา สุกใส  new02

Mrs. Matta Suksai

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561024

นางปภาดา จิตต์สักคุณา

Mrs.Papada Jitsakkuna

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

551120

นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์

Miss Sasiphim Phaetwong

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา