ป้ายโฆษณา

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2556 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคุณครูสุพรรณี ทรัพย์พนาพรชัย (คุณครูหนู) ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดเบญพาด ซึ่งผู้เขียนถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับนักเรียนปฐมวัยที่เคยใฝ่ฝันอยากสอนตอนเป็นคุณครู

บรรยากาศวันแรก วินาทีแรกที่นักเรียนอนุบาลปีที่ 2 พบกับผู้เขียน และคุณครูหนูนักเรียนยังเกร็งไม่ค่อยกล้าแสดงออกเพราะเห็นคนแปลกหน้า ผู้เขียนและคุณครูหนูเริ่มสังเกตพฤติกรรมนักเรียนหน้าเสาธงตามแบบบันทึกผล หลังจากนักเรียนเดินแถวเข้าห้อง เริ่มแรก คุณครูหนูเริ่มสุ่มนักเรียนอย่างมีระบบตามกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือนักเรียนชาย 3 คน ได้ น้องปีโป้ น้องกล้วย และน้องเซฟ นักเรียนหญิง 3 คน ได้ น้องมุก น้องโบว์ และน้องเชียร์ รวมทั้งสิ้น 6 คน หลังจากนั้นคุณครูหนูเขียนป้ายชื่อให้นักเรียนทั้งหมด 9 คน (รวมทั้งห้อง) ติดไว้ที่หน้าอก นักเรียนเริ่มกล้าแสดงออก ความเกร็งเริ่มผ่อนคลาย แสดงความดีอกดีใจที่มีป้ายชื่อ ผู้เขียนเริ่มใช้สมาธิและทักษะการสังเกตในการจำชื่อนักเรียน และเริ่มเรียกนักเรียนตรวจสุขภาพและโอบกอดนักเรียนเพื่อแสดงความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับนักเรียน พอผู้เขียนตั้งคำถามถามนักเรียน นักเรียนตอบอย่างฉะฉานและเป็นเรื่องจริง ซึ่งผู้เขียน คุณครูหนู และพี่จันทร์ทีหัวเราะพร้อมกัน และคิดตรงกันว่านักเรียนไร้เดียงสาจริงๆ บริสุทธิ์ ไม่มีการเสแสร้ง

คุณครูจันทร์ทีเริ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยแจกริบบิ้นสีความยาวพอประมาณให้นักเรียนทั้ง 9 คน ครูจันทร์ทีเปิดเพลง “เต้นระบำ” นักเรียนทั้ง 9 คนเต้นประกอบเพลงอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์ และเปลี่ยนกันเป็นผู้นำผู้ตาม ผู้เขียนประเมินนักเรียนตามสภาพจริงของนักเรียนแต่ละคนไม่ได้นำนักเรียนมาเปรียบเทียบกัน หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ การสร้างผลงานศิลปะ (กิจกรรมเดี่ยว) ซึ่งนักเรียนสามารถเขียนชื่อตนเองตามแบบได้ทุกคน และเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการได้ คุณครูจันทร์ทีเริ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยอ่านนิทานประกอบภาพ เรื่อง ปู๊น ปู๊น กับรถคันใหม่ ผู้เขียนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนขณะที่ฟังนิทาน พบว่า นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ พอคุณครูถามคำถามนักเรียนช่วยกันตอบคำถามคุณครูได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมสุดท้ายในช่วงเช้า คือ กิจกรรมเสรี นักเรียนแต่ละคนมาเล่าเรื่องย้อนกลับ ซึ่งผู้เขียนให้นักเรียนเล่านิทานที่คุณครูจันทร์ทีเล่าให้ฟัง นักเรียนเล่านิทานย้อนกลับได้ทุกคน โดยเฉพาะน้องปีโป้ ซึ่งเล่าเรื่องย้อนกลับ พร้อมกับเปิดหนังสือและทำท่าอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเล่าเรื่องไปด้วย และน้องมุกที่เล่านิทานย้อนกลับได้ต่อเนื่องและลื่นไหลไม่มีติดขัด

ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน คุณครูจันทร์ที คุณครูหนู และผู้เขียนพานักเรียนไปรับประทานอาหารพร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมตามแบบบันทึกผล ซึ่งนักเรียนทานอาหารหมดทุกคน และแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันพร้อมพี่ๆ เวลา 12.15 น.

ช่วงบ่ายนักเรียนนอนเหมือนดั่งเคย เวลาประมาณบ่าย 2 โมงนักเรียนตื่นนอน เก็บที่นอนไปไว้ที่อย่างเรียบร้อย หลังจากนั้นไปล้างหน้า ทาแป้ง ผู้เขียนและคุณครูหนูเริ่มกิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมนี้ผู้เขียนคิดว่าผู้ประเมินต้องใช้ทักษะในการตั้งคำถามพร้อมกับโน้มน้าวนักเรียนเพื่อที่จะได้คำตอบตามที่นักเรียนคิด ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนที่เด่น คือ น้องกล้วยซึ่งสามารถจำแนกสิ่งของได้ตามสี ขนาด และรูปทรง โดยผู้เขียนใช้การพิจารณาจากคำพูดของน้องกล้วย ผู้เขียนคิดว่าน้องกล้วยเป็นนักเรียนที่มีปฏิภาณ ไหวพริบดี และมีการสร้างสรรค์งาน

บรรยากาศวันที่ 2 พอผู้เขียนขับรถเข้ามาจอดตรงหน้าห้องอนุบาล น้องกล้วย น้องปีโป้ และน้องเซฟวิ่งมาที่รถพร้อมกับพูดกับผู้เขียนว่า “ครูแหม่มครับผมช่วยถือของครับ และคุณครูหนูละครับ” ผู้เขียนส่งของให้และตอบคำถามนักเรียนว่า “เดี๋ยวคุณครูหนูมาค่ะ” พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนนำของไปวางตรงที่ผู้เขียนนั่งเมื่อวานนี้ บ่งบอกให้รู้ว่านักเรียนมีทักษะการสังเกต หลังจากนั้นนักเรียนวิ่งไปหยิบไม้กวาดและช่วยคุณครูจันทร์ที กวาดห้อง พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติบอกให้รู้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนช่วยคุณครูอยู่เป็นประจำ หลังจากนักเรียนเคารพธงชาติ นั่งสมาธิ เดินแถวเข้าห้อง คุณครูจันทร์ทีเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ การสร้างผลงานศิลปะ (กิจกรรมกลุ่ม) โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 คน ผู้เขียนเดินดูการทำงานของนักเรียนตามกลุ่ม พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนสามารถตัดกระดาษตามเส้นได้ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ หลังจากสร้างผลงานเสร็จ นักเรียนช่วยกันนำอุปกรณ์ไปเก็บไว้ที่ และเก็บเศษกระดาษไปทิ้งที่ถังขยะ หลังจากนั้น คุณครูหนูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน

กิจกรรมสุดท้ายในการประเมิน คือ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย กระโดดขาเดียวข้ามเส้นไปข้างหน้า กระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้า รับลูกบอลที่กระโดนจากพื้น โยนลูกบอลไปที่เป้าหมาย วิ่งซิกแซก และเดินต่อเท้าถอยหลังตามแนว กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งนี้ นักเรียนชาย น้องเซฟโดดเด่นมากทุกกิจกรรม มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์และตามวัย ดูท่าทางของน้องเซฟน่าจะเป็นนักกีฬา นักเรียนหญิงที่โดดเด่น คือ น้องโบว์ สังเกตการปฏิบัติทุกกิจกรรม มีสมาธิ ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสม รูปร่างเหมาะกับการเป็นนักกีฬา

ทุกกิจกรรมที่ประเมิน สามารถสรุปได้ว่าคุณครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกเป็นประจำทุกวัน สม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง นักเรียนจึงสามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว สมกับคำที่ว่า “เด็กๆเหมือนผ้าขาวขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่จะเติมสีสันให้” จุดเด่นของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดบ้านน้อย คือ การสร้างสรรค์งานต่างๆ ผู้เขียนสังเกตดูทุกกิจกรรมที่ประเมินพัฒนาการ นักเรียนจะแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์ตลอด

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูจันทร์ที คชายุทธ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบ้านน้อย ครูอาชีพที่สร้างเยาวชนตัวน้อยๆ กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในการปั้น แต่งเติม สีสัน ให้นักเรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามวัย

ถือว่าเป็นของฝากจากการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2555 อย่างไรก็ตามยังมีคุณครูปฐมวัยอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึง โอกาสหน้าผู้เขียนคงจะมีโอกาสไปประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอื่นอีก แล้วจะนำมาเขียนเล่าสู่กันฟังอีก

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 11:51 น.)

 
ป้ายโฆษณา

580524

กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

580403

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรม Inquiring Mind ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570812

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

downloadDownload เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏฺบัติการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

downloadDownload เอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

newsแจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก จัดประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" วันที่ 15 พ.ค. 2558

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
sad01นางนุดี รุ่งสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

sad01คุณพุ่อไล้ ชัยสรรค์ บิดาของนายสินชัย ชัยสรรค์ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

571029

นางสาวดวงแข จงเจริญ  new02

Miss. Duangkhae Chongcharoen

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570617

นางเมตตา สุกใส

Mrs. Matta Suksai

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

551120

นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์

Miss Sasiphim Phaetwong

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา