ป้ายโฆษณา
ธันวาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

news 1สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนเข้าไปรายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน online ภาคเรียนที่2/2555 ได้แล้วขณะนี้

ขณะนี้ระบบการรายงานจุดเน้นออนไลน์ ภาคเรียน 2/2555 เปิดระบบแล้ว สถานศึกษาสามารถรายงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ทุกโรงเรียนต้องใช้แบบทดสอบที่ สพฐ.กำหนดให้ ทางเวปไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา http://www.stabdb.com/school/ หรือ http://www.niteskan2.in.th การใช้แบบทดสอบรายงานจุดเน้นของสถานศึกษา  หากพบปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เบอร์โทร 02-2885768

doenload คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา โดย อาจารยสุเจน  ปานจันทร (ผู้พัฒนาโปรแกรม การรายงานจุดเน้นระดับสถานศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2013 เวลา 19:05 น.)

 
ป้ายโฆษณา

570812

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

downloadเชิญ download คู่มือการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับแนวการสอบ PISA  new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

down_icon

ดวาน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
downloadแบบฟอร์มคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

downloadDOWNLOAD เอกสารและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

news 1อบรมครูผู้สอนสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามแนวทางการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

571029

นางสาวดวงแข จงเจริญ  new02

Miss. Duangkhae Chongcharoen

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570617

นางเมตตา สุกใส

Mrs. Matta Suksai

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561024

นางปภาดา จิตต์สักคุณา

Mrs.Papada Jitsakkuna

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา